XTRA PLUS

Voor ouderen en hun mantelzorgers

Wat heb ik er voor gedaan

  • Identiteit
  • Tone of voice
  • Online
  • Campagne
  • Fotografie

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. In Den Haag zijn er ongeveer 30 locaties, ze bevinden zich in een buurtcentrum of kringloopwinkel. Haags Ontmoeten is in 2017 als pilot opgericht door welzijnsorganisatie Xtra. Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest en hebben een herkenbare en vriendelijke identiteit en tone-of-voice neergezet. Vanwege het succes, is Haags Ontmoeten nu blijvend in de wijk en kunnen we de identiteit door blijven ontwikkelen. I.s.m. Annebel Schipper

No items found.

No items found.

Terug naar al mijn werk